Centrum Kultury „Kłobuk” ogłasza licytację na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowych położonych w granicach obrębu geodezyjnego Mikołajki

Centrum Kultury „Kłobuk” ogłasza licytację na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowych położonych w granicach obrębu geodezyjnego Mikołajki

OGŁOSZENIA O PRZETARGACH na każde stoisko odrębnie dostępne są na Zamówienia publiczne (bip.gov.pl) Organizator: Centrum Kultury „Kłobuk” z siedzibą w Mikołajkach, ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki, REGON 790676292, NIP 742-18-57-546, ogłasza przetarg ustny (licytację)...

Modernizacja kotłowni- budowa instalacji gazu ziemnego na potrzeby c.o. w budynku Centrum Kultury „Kłobuk” przy ul. Kolejowej 6 w Mikołajkach na działce 219/12

Tytuł zamówienia: Modernizacja kotłowni- budowa instalacji gazu ziemnego na potrzeby c.o. w budynku Centrum Kultury „Kłobuk” przy ul. Kolejowej 6 w Mikołajkach na działce 219/12   Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu   Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony  ...

Unieważnienie przetargu modernizacja kotłowni

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego : Przebudowa instalacji kotłowni (modernizacja, wymiana pieca z olejowego na gazowy itd.) w Budynku Centrum Kultury. Ogłoszenie nr 564674-N-2019 z dnia...

Przetarg: modernizacja kotłowni

Załączniki dostępne tutaj!! Zamawiający : Centrum Kultury „Kłobuk” 11-730 Mikołajki ul. Kolejowa 6 NIP 742 18 57 546 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na...

Przetarg: modernizacja kotłowni

Załączniki dostępne tutaj!! PYTANIE Z DNIA: Lipiec 9 10:11:47 2019 OD: CJ AUTOMATYKA mgr inż. Maciej Podsiadło Mam pytanie odnośnie przetargu dot. modernizacji kotłowni w centrum kultury “Kłobuk”. Kiedy możliwa była by wizja lokalna na...
Skip to content