Tytuł zamówienia: Modernizacja kotłowni- budowa instalacji gazu ziemnego na potrzeby c.o. w budynku Centrum Kultury „Kłobuk” przy ul. Kolejowej 6 w Mikołajkach na działce 219/12  

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu  

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony  

Wadium: 8.000,00 PLN

Ogłaszający: Centrum Kultury “Kłobuk” w Mikołajkach

Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE  Powiat mrągowski  ul. Kolejowa 6  

Termin składania ofert:

2021-01-20 12:00  

Numer zgłoszenia1/12/2020  

Cpv45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45333100-1 Instalowanie urządzeń regulacji gazu
45333200-2 Instalowanie gazomierzy
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

wykonanie instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu ziemnego od istniejącej szafki gazowej należącej do PSG do projektowanej kotłowni gazowej-budowę instalacji gazu ziemnego na potrzeby c.o. w budynku Centrum Kultury „Kłobuk” przy ul. Kolejowej 6 w Mikołajkach na działce nr ewid. 219/12 obręb Mikołajki, gmina Mikołajki,w tym m.in.:

-demontaż i utylizacja starej instalacji technologicznej kotłowni olejowej,

-budowa i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni gazowej, w tym budowa doziemnej instalacji gazowej, budowa wewnętrznej instalacji gazowej, montaż kotła gazowego, wentylacja i odprowadzanie spalin,

-roboty budowlane w kotłowni,

-instalacja aktywnego systemu bezpieczeństwa,

-roboty montażowe instalacji elektrycznej,

-prace towarzyszące, oraz roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową i przedmiarem robót a konieczne do uwzględnienia.

Załączniki: strona bip

Skip to content