Dnia 12.01.2021 został rozstrzygnięty Plebiscyt na „Najaktywniejszego Czytelnika Roku 2020” Biblioteki Publiczno – Szkolnej Miasta i Gminy Mikołajki filii Woźnice pod hasłem „Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy.
Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem.” (Kornel Makuszyński)

Plebiscyt adresowany był do wszystkich zarejestrowanych użytkowników Biblioteki Publiczno – Szkolnej filii Woźnice. Trwał od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Kryterium przyznania tytułu była ilość wypożyczonych i przeczytanych książek, przestrzeganie regulaminu biblioteki oraz czynny udział w życiu biblioteki.

Rozpatrywany był w 3 kategoriach wiekowych:

I dzieci do lat 10 – ciu

II dzieci i młodzież od 11 do 19 lat

III dorośli

Po weryfikacji ww kryteriów tytuł „Najaktywniejszego Czytelnika Roku 2020” Biblioteki Publiczno – Szkolnej filii Woźnice został przyznany:

I kategoria – Patryk Petke i Nikola Kucharska

II kategoria – Franciszek Fydrych i Antonina Tytko

III kategoria – Pani Renata Kordek i Pani Bogusława Bednarczyk

Serdecznie gratulujemy i w dalszym ciągu zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w życiu naszej biblioteki 🙂

Skip to content