Klubowicze Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci z klasy III
Klubowicze Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci z klasy IV

Dnia 02.03.2022 w Bibliotece Publiczno – Szkolnej filii Woźnice w godzinach 8:30 – uczniowie z klasy III i 12:30 – uczniowie klasy IV spotkali się z moderatorką, aby podyskutować o bezpieczeństwie w sieci w ramach lutowego Dnia Bezpiecznego Internetu.

            Po wstępie, którym było wyjaśnienie klubowiczom celu naszego spotkania uczniowie zaproszeni zostali do zabawy dramowej pod hasłem “Gdzie ja jestem?” (uczniowie stoją w kręgu, chętny uczeń zostaje “spadochroniarzem”, na którego plecach moderatorka przyczepia kartkę z nazwą miejsca, w której wylądował – las, szkoła, boisko, park itd. “Spadochroniarz” przy pomocy zadawanych pytań musi odgadnąć, gdzie się znajduje. Ważne, aby pytania konstruowane były w taki sposób, aby pozostali uczestnicy odpowiadali na nie TAK lub NIE.

            Po zabawie dyskutowaliśmy na temat zagrożeń, na które możemy się natknąć w sieci oraz sposobów ich zapobiegania. Następnie klubowiczom odtworzony został film pod tytułem “Plik i Folder” odcinek 1 dotyczący podstawowych pojęć związanych z siecią i komputerem. Aby zdobyta wiedza została utrwalona wspólnie rozwiązywaliśmy krzyżówkę, której hasłem było słowo WYGASZACZ. W tym miejscu bibliotekarka ogłosiła konkurs zadedykowany swoim klubowiczom na zaprojektowanie swojego wygaszacza komputerowego.

            Słodkim poczęstunkiem podarowanym od Koła Gospodyń Wiejskich z Woźnic i pamiątkowym zdjęciem zakończyliśmy spotkania.

            Łącznie udział w zajęciach wzięło 14 uczniów.

Skip to content