Etap pierwszy konkursu– zdobywanie sprawności czytelniczych, zostaje wydłużony do środy 6 maja. Jest to ostatni dzień przekazywania formularzy konkursowych Koordynatorom Placówek.

Etap II – test kwalifikacyjny – mistrzostwa biblioteki zostanie przeprowadzony 11 maja 2020. Do uczestników zostaną przesłane testy pocztą elektroniczną o godz.16.00. Ustalamy limit czasowy – 2 godziny na wprowadzanie odpowiedzi bezpośrednio do formularza i odesłanie pocztą elektroniczną na wskazany adres: [email protected]

Skip to content