Grudzień tuż tuż dlatego już dziś zapraszamy wszystkich chętnych uczniów Szkoły Podstawowej w Woźnicach do naszego świątecznego konkursu pięknego czytania utworów o tematyce bożonarodzeniowej bądź zimowej. Regulamin poniżej:

Biblioteka Publiczno – Szkolna filia Woźnice we współpracy z nauczycielką języka polskiego ze SP w Woźnicach

ogłasza konkurs pięknego czytania pod hasłem

„W blasku świeczek na choince”

Cele:

– zachęcanie do samodzielnego czytania

– zachęcanie do odwiedzin biblioteki

– propagowanie czytania jako formy dobrej zabawy

– dbałość o poprawność, wyrazistość i wyraz artystyczny tekstu przygotowanego do czytania

– zdrowa rywalizacja

– budzenie przekonania, że każdy kto czyta jest zwycięzcą.

Założenia:

Konkurs adresowany jest do uczniów z klas III, IV, VII, VIII ze Szkoły Podstawowej w Woźnicach. Zadaniem każdego uczestnika będzie przygotowanie, nie dłuższego niż 3 minuty, pięknego czytania utworu o tematyce związanej ze Świętami Bożego Narodzenia lub tematyce zimowej. Powołana Komisja Konkursowa oceniać będzie dobór repertuaru, poprawność i płynność oraz wyraz artystyczny. Konkurs rozpatrywany będzie w II kategoriach wiekowych – I kategoria uczniowie klas III – IV, II kategoria uczniowie klas VII – VIII

Osoby chętne do udziału w konkursie proszone są o zapisanie swego udziału u pani bibliotekarki do 1 grudnia (środa) 2021

Data rozstrzygnięcia konkursu zostanie podana wkrótce

Serdecznie zapraszamy do udziału

Skip to content