Dnia 26.03.2021 w bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Olszewie o godzinie 12:00 poprze platformę edukacyjną Teams odbył się konkurs pięknego czytania w ramach V Ogólnopolskiego Czytania Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz pod hasłem „Kręci mnie czytanie”. W konkursie udział wzięli uczniowie z klasy IV i VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Olszewie. Zadaniem każdego uczestnika było przygotowanie pięknego czytania fragmentu z dowolnej książki autorstwa Małgorzaty Musierowicz. Laureaci konkursu zostali wyłonieni na podstawie prezentacji, które oceniane były zgodnie z przyjętymi przez komisję zasadami. Jury oceniało TECHNIKĘ CZYTANIA: płynność, poprawność artykulacji głosek, dykcję, tempo czytania, ŚRODKI ARTYSTYCZNEGO WYRAZU: pauzowanie, tempo, jako środek ekspresji, modulację głosu i jego natężenie, akcent zdaniowy (logiczny), mimikę, ewentualny gest, tzw. intuicję artystyczną, kontakt z odbiorcą, radzenie sobie z tremą. Poszczególne składniki oceny punktowane były w skali od 1 do 5. Suma zdobytych punktów wyłoniła zwycięzców konkursu. Po wysłuchaniu, przyznaniu i podliczeniu punktów komisja postanowiła przyznać następujące miejsca:

Klasa IV:

I miejsce – Mateusz Nietupski

II miejsce – Błażej Cała

III miejsce – Natalia Janowska

Klasa VI:

I miejsce – Michał Stolarczyk

II miejsce – Adrian Tynko

III miejsce Magdalena Narwojsz

Dodatkowo została przyznana Nagroda Publiczności – pozostałe osoby słuchające, które nie zdecydowały się na udział w konkursie przyznały głos na najlepszą, ich zdaniem, interpretację utworu. W ten sposób Nagroda Publiczności powędrowała do Michała Stolarczyka.

Wszyscy laureaci otrzymają nagrody oraz dyplomy. Laureatom składamy serdeczne gratulacje 🙂

Organizatorkami wydarzenia były Anna Ciszewska, Małgorzata Błaut i Agnieszka Żukowska.

Skip to content