Zwrot lektur szkolnych i przeczytanych książek do Biblioteki Publiczno-Szkolnej M i G Mikołajki Filia w Baranowie jest możliwa w godzinach pracy biblioteki :

Poniedziałek 9.00 – 13.00

Wtorek 9.00 – 17.00

Środa 9.00 – 17.00

Czwartek 9.00 – 17.00

Piątek 9.00 – 17.00

Prosimy zwracać książki do 10 czerwca . Termin zwrotów podręczników będzie podany w późniejszym terminie.

Skip to content