Od 1 lipca 2022r. w Mikołajkach nastąpią zmiany dotyczące poboru opłat za parkowanie. 

Na placach parkingowych będących własnością Gminy Mikołajki opłaty będą pobierane od poniedziałku do niedzieli (również w dni ustawowo wolne od pracy) w godzinach od 8:00 do 22:00.

Taki Plac parkingowy utworzono przy ul. Papieża Jana Pawła II, czyli przy Centrum Kultury „Kłobuk”.

Plac parkingowy przy ul. Papieża Jana Pawła II (przy CK „Kłobuk”)
Każda godzina parkowania: 4,00 zł
Bilet całodzienny (ważny do godz. 22 w dniu zakupu): 30,00 zł
Bezpłatny postój do 20 minut, po pobraniu darmowego biletu
w Parkomacie na dany numer rejestracyjny

Kara umowna za brak biletu lub inne naruszenie zapisów regulaminu wynosić będzie 150 zł. W przypadku uiszczenia opłaty w przeciągu 7 dni kalendarzowych po dniu otrzymania wezwania, zostanie ona obniżona do kwoty 50zł. Karę umowną będzie można uiścić przelewem na rachunek bankowy podany w treści wezwania. Informacje na temat funkcjonowania SSPP i PP dostępne będą również na stronie internetowej:https://mikolajki.spp24.online/ lub telefonicznie pod numerem: 887 795 400

Skip to content