ORGANIZATOR KONKURSU

Biblioteka Publiczna w Mikołajkach – oddział dla dzieci

CELE KONKURSU

  • Pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci
  • Rozwijanie wyobraźni plastycznej
  • Możliwość popularyzowania i zaprezentowania własnej twórczości

UCZESTNICY KONKURSU

  • Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do przedszkolaków oraz uczniów Szkół Podstawowych w Mikołajkach a także maluszków ze   Żłobka

WARUNKI KONKURSU

  • Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie, w dowolnej technice plastycznej i w dowolnym formacie  postać ulubionego bajkowego kotka
  • Każda praca powinna zawierać opis: imię, nazwisko, wiek dziecka
  • Prace oceniane będą przez niezależne jury powołane przez organizatora
  • Kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne, wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych
  • Dla autorów najciekawszych prac ufundowane zostaną nagrody

Prace należy składać do 19.02.2021 w Bibliotece Publicznej

Skip to content