Dnia 29.09.2022 w Klubie Czytelniczym ABC odbył się konkurs czytelniczy pod hasłem „Piękne czytanie  to też sztuka”.

Celem konkursu było:

-doskonalenie umiejętności pięknego czytania,

-rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,

-promowanie ciekawych książek z zakresu literatury dziecięcej i młodzieżowej.

        Do konkursu przystąpiło 43 uczniów ze szkół podstawowych w Mikołajkach, Olszewie i Baranowie.

Uczestnicy zobowiązani byli do przygotowania fragmentu dowolnej książki (ma.3min).

Ocenie podlegała: płynność i bezbłędność czytania, wyrazistość i dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu.

Uczestnicy oceniani byli w trzech kategoriach wiekowych:

klasy II-III, klasy IV-VI, klasy VII-VIII.

Jury wyłoniło następujących zwycięzców:

Kategoria wiekowa klasy II- III szkoły podstawowej

I miejsce- Marta Bagińska, SSP Mikołajki, kl.3

II miejsce – Jagoda Mikołajewska,  SSP Mikołajki,  kl.3

III miejsce – Julian Kaluga, SSP Mikołajki,  kl.2

Wyróżnienia:

Hanna Baj , SSP Mikołajki, kl. 2

Łucja Trofimow, SSP Mikołajki, kl.3

Kategoria wiekowa klasy IV- VI szkoły podstawowej

I miejsce – Antonina Kiewrel, SP Baranowo, kl.5

II miejsce – Gabriel Murach, SP Mikołajki, kl.5

III miejsceMaksymilian Żukowiec, SSP Mikołajki, kl.4

Wyróżnienia:

Tobiasz Tynko, SP Olszewo , kl.4

Rafał Domagalski, SP Olszewo, kl.5

Kategoria wiekowa klasy VII-VIII szkoły podstawowej

I miejsce- Mikołaj Bogdaszewski, SSP Mikołajki, kl.8

II miejsce- Natalia Pieńkowska, SSP Mikołajki, kl.8

III miejsce- Magdalena Narwojsz, SP Olszewo, kl.8

Wyróżnienie:

Michała Stolarczyk, SP Olszewo, kl.8

        W oczekiwaniu na werdykt komisji publiczność i uczestnicy korzystali ze słodkiego poczęstunku.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a zwycięzcy nagrody rzeczowe, książki dyplomy.

Skip to content