Dnia 16.01.2020 o godzinie 9:35 w Bibliotece Publiczno – Szkolnej filii Woźnice odbyło się spotkanie Klubu Motyli Książkowych pod hasłem „Elmer – akceptacja inności”, na które zaproszeni zostali uczniowie klasy II SP w Woźnicach.

Głównym celem zajęć było wyjaśnienie uczniom, że każdy z nas jest inny i nie należy wstydzić się tej „inności”, a także z niej szydzić.

Na początku spotkania bibliotekarka rozdała dzieciom karteczki oraz poprosiła o ich podpisanie. Zadaniem dzieci było napisanie na kolejno przekazywanych sobie karteczkach, czegoś miłego o właścicielu karteczki. Karteczki krążyły dookoła, aby każdy uczeń mógł napisać coś miłego o swoim koledze bądź koleżance. Tak powstałe kartki utworzyły „cukierki”, które na koniec zajęć bibliotekarka obiecała rozdać właścicielom. Następnie przeszliśmy do zajęć właściwych. Bibliotekarka zadawała pytania naprowadzające: „Czy wszyscy jesteśmy tacy sami?”, „Czym się różnimy?”, „Czy te różnice między nami przeszkadzają nam we wspólnej zabawie?”. Dzięki pytaniom uczniowie odgadli temat zajęć jakim była TOLERANCJA.

Następnie dzieci zaproszone zostały do wysłuchania opowiadania o słoniu Elmerze z książki Davida Mckee „Elmer”, który swoim wyglądem i zachowanie znacznie odbiegał od innych słoni w stadzie.

Po lekturze dzieciom zadawane były pytania m.in. „Czym różnił się Elmer od innych słoni?”, „Czy Elmer martwił się swoim ubarwieniem?”, „Dlaczego chciał mieć kolor jak inne słonie?”, „W jaki sposób Elmer traktowany był przez inne zwierzęta?”
Podsumowując dyskusję bibliotekarka podkreśliła że każdy z nas jest inny, że różni nas nie tylko wygląd zewnętrzny, ubranie, wzrost, wiek, ale także upodobania, ale bez względu na wszystkie różnice każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, czyli tolerancję.

Następnie bibliotekarka w kręgu utworzonym przez dzieci wyłożyła planszę ze słoniem. Zadaniem dzieci było wspólne przeobrażenie słonia w Elmera za pomocą kolorowych karteczek i kleju.

Na zakończenie bibliotekarka podziękowała dzieciom za spotkanie, wykonała pamiątkowe zdjęcie oraz rozdała dzieciom stworzone przez nich „cukierki” – karteczki z miłymi opisami ich osobowości.

Plakat z Elmerem wykonany przez dzieci został wywieszony w klasie, aby przypomniał dzieciom jak ważna jest akceptacja inności.

Udział w zajęciach wzięło 5 dzieci.

Zajęcia oparte zostały o scenariusz z „Biblioterapii w szkole” – dodatku do miesięcznika „Biblioteka w szkole”.

Skip to content