Wzorem lat ubiegłych bibliotekarka z Biblioteki Publiczno – Szkolnej filii Woźnice Anna Ciszewska i nauczycielka języka polskiego ze szkoły Podstawowej w Woźnicach Aleksandra Doda  włączyły się w obchody „Narodowego Czytania 2020”. W związku z powyższym dnia 04 września wraz z uczniami klasy VII (godzina 8:40- 9:25), uczniami klasy VIII (godzina 9:35 – 10:20) oraz uczniami klasy VI (godzina 11:35 – 12:20) z podziałem na role czytaliśmy „Balladynę” Juliusza Słowackiego.

Wszystkie czytania poprzedzone były krótkim wstępem składającym się z odczytania listu otrzymanego z Kancelarii Prezydenta skierowanego do uczestników akcji, a także streszczeniem dramatu uczniom, którzy z opisywaną lekturą nie mieli jeszcze styczności.

Na zakończenie w zeszycie przedmiotowym do języka polskiego została wbita pieczęć upamiętniająca dzisiejsze obchody.

            W spotkaniach łącznie udział wzięło 21 uczniów.

            Organizatorkami „Narodowego Czytania 2020” były Anna Ciszewska i Aleksandra Doda.

Z uwagi na reżim sanitarny opisywane zajęcia odbyły się w klasach przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

Skip to content