9 kwietnia (wtorek) o godz.17.00 w klubie czytelniczym ABC odbył się pierwszy wykład dr Piotra Szatkowskiego.

Organizator: Fundacja hydro-polis

Skąd wzięli się Mazurzy? W co wierzyli, kim się czuli? Jakich języków używali? Jak brzmi mowa mazurska? Ile dziś zostało z dawnej mazurskości? o tym właśnie dowiedzieliśmy się od badacza zajmującego się społecznością mazurską i działacza na rzecz rewitalizacji kultury regionu dr Piotra Szatkowskiego.

Piotr Szatkowski (ur. 1992 w Działdowie) – tłumacz, popularyzator i badacz etnolektu mazurskiego oraz języka pruskiego. Absolwent gdańskiej skandynawistyki na Wydziale Filologicznym, w 2023 doktoryzował się w Instytucie Slawistyki PAN, kierownik grantu badawczego dotyczącego praktyk językowych współczesnych Mazurów. Przełożył „Małego Księcia” na mazurski oraz zrekonstruowany język pruski, twórca „Elementarza mowy mazurskiej”, współautor „Słownika mowy mazurskiej”. Autor serii radiowych felietonów po mazursku i o mazurskim. Twórca strony regionalnej na Facebooku „Mazurskie słówko na dziś”.

Działanie realizowane w ramach projektu “MAZURY. Ziemie Odzyskane, Północne, Powracające”.

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Serdecznie zapraszamy na następne wykłady🙂

23.04, godz. 17:00 Mazurzy od podszewki – tożsamość

26.04, godz. 17:00 – Mazurzy od podszewki – język

Skip to content