1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Mikołajkach serdecznie zaprasza do udziału w konkursie literackim pod hasłem “Życie w czasie koronawirusa”.

2.Celem konkursu jest: zachęcenie do pisania i prezentowania własnej twórczości poetyckiej, rozwijanie zdolności literackich,wzbogacenie wiedzy na temat koronawirusa, integracja i zacieśnienie więzi rodzinnych.

3.Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych , osób dorosłych oraz członków Mikołajskiego Klubu Poezji z terenu gminy Mikołajki.

4.Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać wiersz lub opowiadanie związane tematycznie z czasem epidemii, kwarantanny, koronawirusa itp.

5. Prace konkursowe należy przesłać do 4 grudnia 2020 r. w wersji elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w terminie do 11 grudnia 2020 na stronie internetowej Centrum Kultury “Kłobuk” oraz facebook.

7. Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach: – uczniowie klas 1-4 – uczniowie klas 5-8 – uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz dorośli.

8. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie!!!

Skip to content