W dniach 28.05.2021 i 31.05.2021 w ramach trwającego Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom odbyły się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci działającego przy Bibliotece Publiczno – Szkolnej Miasta i Gminy Mikołajki filii Woźnice.

Podczas zajęć klubowiczom przypomniana została idea towarzysząca obchodzonemu co rok w naszej bibliotece Ogólnopolskiemu Tygodniowi Czytania Dzieciom. Podkreślone zostało jak ważne jest czytanie, a klubowicze wskazywali jaki wpływ ma wspólne czytanie z rodzicami na ich samopoczucie. Wymieniali tu poczucie bliskości z rodzicem, poczucie bezpieczeństwa i miłości.

Następnie moderatorka zaprosiła dzieci do wysłuchania utworu Juliana Tuwima „Lokomotywa” – flagowego utworu obchodów. Po wspólnym czytaniu (okazało się bowiem, że niektóre dzieci doskonale znają tekst) rozmawialiśmy na temat rozwoju kolei od parowozu do pendolino. W kolejnej części spotkania bibliotekarka poprosiła, aby każdy z klubowiczów wcielił się w architekta i zaprojektował swój wagon. Dzieci z ogromną przyjemnością przystąpiły do zadania i powstało kilkanaście wspaniałych wagoników, które kolejno podłączaliśmy do przygotowanej przez prowadzącą spotkanie lokomotywy. Tak powstały dwie fantastyczne lokomotywy, które podziwiać można w bibliotece. Dodatkowo dzieci otrzymały informację na temat spotkań autorskich organizowanych przez Fundację ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom do wspólnego obejrzenia z rodzicami.

Zajęcia kończyły wspólne zdjęcia prezentujące powstałe prace plastyczne oraz wręczenie uczestnikom lekcji zakładek do książek Fundacji ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom.

Łącznie udział w zajęciach wzięło 12 klubowiczów.

Skip to content