W marcu Anna Ciszewska z Biblioteki Publiczno – Szkolnej filii Woźnice we współpracy z Małgorzatą Błaut z biblioteki szkolnej SP im. Marii Konopnickiej w Olszewie oraz Agnieszką Żukowską nauczycielką ze SP im. Marii Konopnickiej w Olszewie połączyły siły, aby wspólnie zaplanować i zorganizować konkurs pięknego czytania fragmentów z książek Małgorzaty Musierowicz w ramach Ogólnopolskiego Czytania Jeżycjady. Regulamin konkursu poniżej:

REGULAMIN KONKURSU  PIĘKNEGO CZYTANIA w ramach Ogólnopolskiego Czytania Jeżycjady

1. Cele konkursu:

– Propagowanie kultury czytelniczej

– Popularyzacja książek Małgorzaty Musierowicz.

– Wdrażanie do staranności przekazu językowego.

– Wyrabianie nawyku czytania.

2. Adresaci:

– Konkurs adresowany jest do uczniów kl. IV i VI ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Olszewie.

3. Organizatorzy:

– Biblioteka szkolna SP im. Marii Konopnickiej w Olszewie

– Biblioteka Publiczno- Szkolna filia Woźnice – p. Anna Ciszewska

– wychowawcy klasy IV i VI- p. Małgorzata Błaut, p. Agnieszka Żukowska

4. Zasady:

– Konkurs jest jednoetapowy- uczniowie chętni zgłaszają swoją kandydaturę do wychowawców. W wyznaczonym terminie dokonują prezentacji wybranego przez siebie tekstu z zakresu literatury Małgorzaty Musierowicz ( czas prezentacji 3 min.),

5. Zadaniem konkursowym będzie przeczytanie tekstów i oczarowanie słuchaczy.

6. Czas czytania do 3 minut. Po przekroczeniu tego czasu sygnał dźwiękowy zakończy prezentację.

7. Wystąpienia uczestników będą oceniane przez jury wyłonione spośród nauczycieli oraz uczniów.

8. Jury oceniać będzie według poszczególnych kryteriów:

– płynność czytania 0-5 pkt.

– interpretacja 0-5 pkt.

– intonacja oddająca sens i klimat czytanego tekstu 0-5 pkt.

– dobór tekstu 0-5 pkt.

9. Komisja przyzna tytuły „Mistrza i Wicemistrza pięknego czytania” na poziomach. Możliwe jest przyznanie wyróżnień.

10. Termin konkursu 25 marca  2021r. godz. 12.00. Spotkanie online w aplikacji TEAMS.

* (w przypadku nieprzewidzianych okoliczności termin może ulec zmianie, o czym poinformujemy zainteresowanych)

Książki Małgorzaty Musierowicz dostępne są w naszej bibliotece – zamawiać je można pod numerem telefonu 609 928 897 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Skip to content