Biblioteka Publiczno – Szkolna filia Woźnice ogłasza zimowy konkurs plastyczny pod hasłem

„Hu! Hu! Ha! Zima wcale nie jest zła!”

Cele:

– dostrzeganie w krajobrazie zmian typowych dla zimy, 

– dostrzeganie piękna zimy,

– wzbogacenie wiedzy na temat zimy,

– doskonalenie umiejętności łączenia różnych technik plastycznych,                  

– rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów,

– dobra zabawa,

– promowanie działalności plastycznej jako formy ekspresji,

– promowanie talentów uczniów

Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do uczniów z klas II i III ze Szkoły Podstawowej w Woźnicach.

Zadaniem każdego uczestnika jest samodzielne wykonanie, dowolną techniką plastyczną, ilustracji związanej z hasłem konkursu (portret zimy, zimowy krajobraz, zabawy na śniegu itd.)

Praca na odwrocie powinna zawierać imię i nazwisko oraz klasę uczestnika

Prace należy złożyć w Bibliotece Publiczno – Szkolnej filii Woźnice do 19 lutego 2021 (piątek)

Skip to content