CK Kłobuk informuje, iż od dnia 07 czerwca 2023 r. udostępnia do dzierżawy miejsca pod stoiska handlowe zlokalizowane na działce ozn. nr geod. 200/8 i 200/9 obręb geod. Mikołajki , dla których Sąd Rejonowy Mrągowie prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00038575/7 (tzw. miejsca przy kładce dla pieszych) z wyłączeniem boksów handlowych w granicach działki nr geod. 200/9.

Dzierżawa w/w terenu dotyczy okresu 07-10.06.2023 r. UWAGA: w związku z organizowanym wydarzeniem sportowym przebiegającym przez ten teren informujemy, iż STOISKA MUSZĄ ZOSTAĆ UPRZĄTNIĘTE CAŁKOWICIE po okresie dzierżawy (najpóźniej do godz. 6.00 w dniu 11.06.2023). Pozostawione namioty/meble mogę zostać usunięte a kosztem obarczony dzierżawca.

Wnioski dot. dzierżawy miejsc handlowych należy składać osobiście w Centrum Kultury „Kłobuk” ul. Kolejowa 6 11-730 Mikołajki do dnia 07.06.2023 godz. 13.00.

Skip to content