Dnia 4.03.2020 o godzinie 9:35 w Bibliotece Publiczno – Szkolnej filii Woźnice odbyło się spotkanie Klubu Motyli Książkowych pod hasłem „Dzieci kontra śmieci”, na które zaproszeni zostali uczniowie klasy I wraz z wychowawczynią Panią Aliną Karpienko.

Po przywitaniu gości bibliotekarka wprowadziła dzieci do tematu spotkania. Wyjaśniła dzieciom czym są zachowania proekologiczne, a dzieci podawały przykłady takich zachowań min. segregacja śmieci, używanie bawełnianych lub lnianych toreb na zakupy, nie zaśmiecanie środowiska, oszczędzanie wody, absolutny zakaz spalania śmieci w piecach, oddawanie przeterminowanych leków w punktach do tego przeznaczonych takich jak ośrodki zdrowia czy apteki.

Następnie głośno odczytana została książka Anity Głowińskiej „Kicia Kocia co z tymi śmieciami?”, która podsumowała treści, o których rozmawialiśmy na wstępie spotkania.

Kolejnym elementem zajęć było rozłożenie przed dziećmi 5 kartek papieru, w kolorach niebieskim, żółtym, zielonym, czarnym i brązowym odpowiadających kolorom koszy do segregacji, a zadaniem dzieci było odpowiednie dopasowanie do kartki napisu wskazującego rodzaj śmiecia, który należy wrzucać do poszczególnego kosza.

Następnie z przygotowanej torby ze zużytymi opakowaniami po artykułach spożywczych dzieci kolejno losowały po jednym, określały z czego jest wykonany i odkładały go na kartce z odpowiednim kolorem.

W ramach podsumowania zajęć każdy uczeń dostał obrazek, na którym umieszczono 5 koszy odpowiednio podpisanych, zaś zadaniem dzieci było ich odpowiednie pokolorowanie.

Skip to content