17 lipca 2023 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w 2023 roku w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Wniosek Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach został rozpatrzony pozytywnie.🙂

Otrzymane dofinansowanie w kwocie 10769,00 z przyjemnością przeznaczymy na wzbogacenie naszych bibliotek w Mikołajkach, Woźnicach i Baranowie o nowości czytelnicze dla dorosłych, młodzieży i dzieci. 🥰

Skip to content