Dnia 11.05.2023 Biblioteka Publiczno – Sszkolna M i G Mikołajki Filia w Baranowie w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek gościła klasę drugą z panią Danutą Werner ze Szkoły Podstawowej w Baranowie. Zajęcia poświęcone czasopismom które są na rynku wydawniczym dla dzieci , częstotliwości wydawania , tematyce . Dzieci zapoznały się z budową czasopisma dla dzieci „Świerszczyk” . Wszyscy uczestnicy spotkania wykonali samodzielnie stronę tytułową magazynu uwzględniając wiadomości o budowie czasopisma .

Rodzaje czasopism

Ze względu na częstotliwość wydań wyróżnia się najczęściej, następujące rodzaje:

  • dziennik[2], gazeta codzienna (313 numerów w ciągu roku, pominąwszy niedziele)
  • tygodnik (52 numery w ciągu roku)
  • dwutygodnik (26 numerów w ciągu roku)
  • miesięcznik (12 numerów w ciągu roku)
  • dwumiesięcznik (6 numerów w ciągu roku)
  • kwartalnik (4 numery w ciągu roku)
  • półrocznik (2 numery w ciągu roku)
  • rocznik (jeden numer w ciągu roku)
  • aperiodyk – nieregularnik, szczególna postać czasopisma.

Wydawnictwa rzadsze niż kwartalne (np. półrocznik, rocznik, annał) określa się często jako edycje kolejnych zeszytów, wydań lub tomów.

Ponadto czasopisma mogą być: ogólnotematyczne, branżowe, reklamowe, recenzowane, itd.

Skip to content