Biblioteka Publiczna w Mikołajkach wraz z filiami w Baranowie i Woźnicach zaprasza dzieci z miasta i gminy Mikołajki do udziału w konkursie z okazji 75. Urodzin Pippi.
„75. URODZINY, CZYLI LATO Z PIPPI”.

Cel konkursu:

  1. promocja twórczości Astrid Lindgren, a szczególnie najsłynniejszej bohaterki jej powieści,
  2. propagowanie czytelnictwa wśród dzieci,
  3. propagowanie wśród dzieci pozytywnych postaw społecznych związanych z postacią Pippi: prawa dzieci, kreatywność, pewność siebie, prawo do własnego zdania, otwartość na świat, równouprawnienie płci,
  4. opowieści o przygodach Pippi jako inspiracja dla dialogu międzypokoleniowego.

Prace konkursowe w dwóch kategoriach:

  • plastycznej (do 12 lat) „Pippi inspiruje”- „Pippi w malarstwie polskim i światowym”

Praca plastyczna dla rodzin (dorosły + dziecko do 12 roku życia). Może być ona wykonana dowolną techniką (m.in. rysowanie, malowanie, rzeźbienie, lepienie (glina, plastelina, masa solna, modelina itp.), wycinanki/wydzieranki/wyklejanki, grafika, kolaż, instalacje, video-art, konstrukcje z różnego materiału np. papier, szmaty i sznurek). Tematem pracy jest plastyczny wizerunek Pippi inspirowany twórczością dowolnego malarza żyjącego i tworzącego w I połowie XX wieku lub dawniej (m.in. Wyspiański, Matejko, Malczewski, Michał Anioł, Leonardo Da Vinci, Hieronim Bosch, Van Gogh i inni),

  • literackiej (do 16 lat) „Limeryk o Pippi”.

Praca literacka dla rodzin (dorosły + dziecko do 16 roku życia). Jest to praca w formie limeryku. Limeryk powinien być humorystyczny i wesoły, inspirowany postacią i przygodami Pippi. (Limeryk jest to zabawny, absurdalny, często frywolny utwór poetycki napisany w sposób następujący: spośród pięciu wersów limeryku dwa pierwsze oraz ostatni rymują się i mają jednakową liczbę sylab akcentowanych, wersy trzeci i czwarty też się rymują (co daje rymy w układzie aabba) i również mają jednakową liczbę sylab akcentowanych, jednak liczba ta jest mniejsza (zwykle o jeden) niż w przypadku pozostałych wersów, układ sylab akcentowanych i nieakcentowanych nadaje limerykowi specyficzny rytm (inny dla dłuższych i dla krótszych linijek). Powinno to być zauważalne przy recytacji, na końcu pierwszego wersu zwykle występuje nazwa własna, najczęściej geograficzna).

Każda praca musi zawierać formularz zgłoszenia, zgodę pełnoletniego uczestnika i zgodę opiekuna prawnego dziecka na udział w konkursie(dostępne w bibliotece). Mile widziane są zdjęcia w trakcie wykonywania prac.

Prace konkursowe będą oceniane wg następujących kryteriów: jasny i interesujący dla czytelnika sposób przedstawienia swoich doświadczeń, odczuć, myśli; treść pracy odpowiadająca tematyce konkursu; limeryk powinien być humorystyczny i wesoły zgodny z opisem; praca plastyczna inspirowana światowym malarstwem zgodna z opisem.

Przebieg konkursu:
Etap 1 organizuje Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Mikołajkach od 20.06.2020 do 12.09.2020 (ostateczny termin oddania prac do Biblioteki Publicznej w Mikołajkach, Baranowie lub Wożnicach).
Etap 2 jest realizowany przez Wydawnictwo Jung- off- ska i trwa od 12.10.2020 do 14.11.2020, tj. do dnia urodzin Astrid Lindgren (wyniki konkursu do dnia 14.11.2020).
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Więcej o konkursie można przeczytać na stronie: http://jungoffska.pl/konkurs

Skip to content