Praca w Mikołajkach

Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach poszukuje pracowników do pracy w biurze Informacji Turystycznej. Czas zatrudnienia: 01.04 – 30.09.2012 r.

Wymagane kwalifikacje:

 • co najmniej wykształcenie średnie

 • bardzo dobra znajomość regionu

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym

 • obsługa komputera (znajomość pakietu Microsoft Office)

 • komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność

Dodatkowe wymagania:

 • wykształcenie turystyczne

 • doświadczenie w zakresie ruchu turystycznego, promocji

 • umiejętność sprawnej organizacji pracy

Zatrudnienie na umowę zlecenie, warunki płacy i pracy do uzgodnienia.

Oferty kandydatów powinny zawierać w szczególności:

 • życiorys ze zdjęciem i list motywacyjny

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 • dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w terminie do 21 marca 2012 roku do godz. 15.00. Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki.

fbPixel