Reklama

WYNIKI naboru do pracy.

Ogłoszenie o wynikach naboru do pracy w  Centrum Kultury „Kłobuk” – Biblioteka  Publiczna Miasta i Gminy w Mikołajkach.

 

INFORMACJA W WYNIKACH NABORU

na stanowisko Bibliotekarza

w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Mikołajkach

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisku została wybrana: Karolina Łapuć

zamieszkała: Mikołajki

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

1. Konkurs został ogłoszony 03.04.2018 r. Termin składania ofert: 05.05.2018 r. Do konkursu zgłosiła się 1 osoba.

2. Z przeprowadzonej oceny formalnej stwierdzono, że złożona oferta spełnia kryteria formalne.

3. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej przez komisję w składzie:

- Irena Kozak - przewodnicząca

- Iwona Ałaj - sekretarz

- Renata Gawlińska - członek komisji

Dyrektorowi Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach zarekomendowano zatrudnienie wskazanej osoby na stanowisko Bibliotekarza w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Mikołajkach.

4. Dyrektor Centrum Kultury "kłobuk" pozytywnie rozpatrzył wniosek komisji, tym samym proponując zatrudnienie w/w kandydatki od 1 sierpnia 2018 roku.

fbPixel