Reklama

Pierwsi goście w Parku Króla Sielaw

Dzięki środkom pozyskanym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” przeprowadzono drugi etap prac rewitalizacyjnych „Parku Króla Sielaw”. To jeszcze do niedawna zaniedbane miejsce zyskało nowe oblicze.

 

Na pochylonej, leżącej praktycznie na tafli jeziora wierzbie, która bezpośrednio sąsiaduje z przywiązanym do mostu Królem Sielaw, każdy turysta i każdy żeglarz musi zrobić sobie zdjęcie, tak nakazuje mikołajska tradycja. Teraz oprócz zrobienia zdjęcia można zapoznać się z legendą o Królu Sielaw, a przede wszystkim przyjemnie odpocząć. W parku funkcjonuje infrastruktura do zabawy dla dzieci, a także rekreacyjna dla osób dorosłych i starszych - ławeczki, leżaki.Operacja realizowana w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013

fbPixel