Reklama

Drugi etap rewitalizacji Parku Sielaw

Dzięki środkom pozyskanym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” rozpoczęty został drugi etap rewitalizacji miejskiego parku położonego między kładką dla pieszych i mostem samochodowym.

 

Park ze względu na swoje bezpośrednie położenie przy moście, do którego przycumowany jest legendarny „Król Sielaw” nazywany jest przez mieszkańców parkiem „Króla Sielaw”. Miejsce to od czasów powojennych ze względu na swoje atrakcyjne położenie było wykorzystywane jako teren rekreacyjny jednak wieloletnie zaniedbania inwestycyjne spowodowały, że park stracił na swoich walorach estetycznych i funkcjonalnych. W minionym roku przeprowadzono pierwszy etap procesu rewitalizacji parku w ramach, której odsłonięto park w kierunku jeziora, wykonano piaskową plażę nad jego brzegiem, nową alejkę oraz zakupiono małą architekturę. W ramach rewitalizacji wykonano w parku największą piaskownicę na Mazurach – wypełnioną w jednej części mazurskim piaskiem, a w drugiej morskim piaskiem z Łeby. Etap II rewitalizacji, do którego rozpoczęto właśnie prace obejmuje dalsza poprawę funkcjonalności parku poprzez zakup zabawki sensorycznej na plac zabaw integrującej w sobie zabawę wodą i piaskiem z elementami poznawczymi, splantowanie i obsiane trawą terenu parku oraz nasadzenia zieleni wzdłuż ogrodzeń parku i w jego centralnej części w celu poprawy estetyki miejsca (osłonięcie przepompowni), zakup leżaków plażowych, które będą udostępniane bezpłatnie mieszkańcom i turystom przez pracownika urzędu, wykonanie tablicy upamiętniającej Króla Sielaw, na której umieszczona zostanie legenda o nim.

 

Ze zrewitalizowanego parku korzystać będą zarówno mieszkańcy jak i turyści z kraju i zagranicy, którzy licznie odwiedzają Mikołajki. Projekt pozwoli też uatrakcyjnić wizerunkowo Mikołajki poprzez utworzenie kolejnego estetycznego i funkcjonalnego publicznie dostępnego miejsca do odpoczynku położonego bezpośrednio nad wodą.

 


Operacja realizowana w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013

fbPixel