Reklama

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO: Dostawa oleju

Centrum Kultury "Kłobuk" w Mikołajkach informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.12.2015 r. na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30000 euro pn.: „Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania budynku Centrum Kultury Kłobuk w 2015 roku” CPV 09.13.51.00-5 , zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.) wpłynęły dwie oferty i obie spełniają kryteria w/w zapytania.

 

1. Boss19 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Młodkowskiego 40A,  11-700 Mrągowo - cena brutto 2,67 zł/1 litr

2. PH-T TRACOM SPÓŁKA ZO.O. ul. Przemysłowa 11, 11 - 700 Mrągowo - cena brutto: 2,68 zł/1 litr

 

Kryterium wyboru: 100% cena.

W związku z powyższym wybrano ofertę nr 1. tj.:

1. Boss19 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Młodkowskiego 40A,  11-700 Mrągowo - cena brutto 2,67 zł/1 litr

fbPixel