Reklama

ZAPYTANIE OFERTOWE: Centrala Telefoniczna

Mikołajki, 6.10.2014 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Centrum Kultury KŁOBUK w Mikołajkach zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę i montaż centrali telefonicznej obsługującej linię telefoniczną z łączem internetowym oraz obsługą linii wewnętrznych wraz z położeniem odpowiedniego okablowania (lub wykorzystania istniejącego).

1. Nazwa zamawiającego:

Centrum Kultury KŁOBUK 11-730 Mikołajki ul. Kolejowa 6

2.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż centrali telefonicznej obsługującej linię telefoniczną z łączem internetowym oraz obsługą linii wewnętrznych.

Wymagania:

  • Obsługa linii telefonicznej dostarczanej przez operatora Orange (dawniej TP S.A.) na której dodatkowo działa usługa Neostrada 24M opcja do 80Mb/s;

  • Obsługa min. 6 linii wewnętrznych (numery wewnętrzne);

  • Montaż centrali w obiekcie oraz położenie kabli telefonicznych (lub wykorzystanie istniejących) łączących pomieszczenia z telefonami (w celu umożliwienia oferentom przygotowania oferty w tym zakresie udostępniamy możliwość wizytacji budynku w godzinach pracy Centrum Kultury „kłobuk” tj. poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00);

 

3.Kryterium wyboru oferty:

Najniższa cena

 

4.Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać co najmniej:

  • nazwę i adres Oferenta,

  • karty katalogowe lub zdjęcia wraz z informacjami w zakresie określonym w pkt.2 zapytania ofertowego,

  • w ofercie należy podać okres gwarancji, nie krótszy niż okres gwarancji producenta.

 

5.Termin składania ofert:

Oferty należy przesłać do dnia 28 listopada 2014 r. do godz. 12.00 na adres:

Centrum Kultury "Kłobuk"

ul. Kolejowa 6

11 – 730 Mikołajki

 

lub adres e-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. Zmianami).

 

Centrum Kultury „Kłobuk” zastrzega sobie prawo do niewybierania żadnej z ofert, jeśli kwota najniższej będzie przekraczać zaplanowane środki budżetowe na ten cel.

fbPixel